Phú Thọ: Tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc tại 2 xã miền núi

z3905182244447-52a290471b305765f7a0c6ee2

Các biểu là người dân tộc tham dự Hội nghị truyền thông

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã được lắng nghe các kiến thức về Luật về bình đẳng giới; kỹ năng bảo vệ phụ nữ - trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình bằng hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm về bạo lực gia đình...

Mới đây, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Gia đình xã hội - Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và Phòng chống bạo lực gia đình tại 2 xã Tân Phú và xã Mỹ Thuận huyện Tân Sơn.

Dự Hội nghị truyền thông có đồng chí Trương Thị Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tân Sơn và 320 người là thành viên ban quản lý địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, trưởng khu dân cư, ban công tác mặt trận, cán bộ Hội phụ cơ sở cùng người dân trên địa bàn 2 xã Tân Phú và Mỹ Thuận.

z3905182198666d87a4ea2e4d25ca82a6057f699

Đồng chí Trương Thị Thu Thủy tặng quà cho các đại biểu tham gia trả lời xuất sắc trong cuộc thi "Rung chuông vàng" tại Hội nghị truyền thông

Tại buổi truyền thông, các đại biểu dự Hội nghị được Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao trực tiếp trao đổi kiến thức về Luật về bình đẳng giới; kỹ năng bảo vệ phụ nữ - trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình bằng hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm về bạo lực gia đình; đồng thời trực tiếp tham gia trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" nội dung xoay quan những vấn đề: Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để xây dựng một gia đình hạnh phúc? Bạo lực gia đình là gì? Khi có bạo lực gia đình cần giải quyết ra sao?...; Tham gia cuộc thi "Rung chuông vàng" với nội dung: "Tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình".

z3905182229611d09ed40bff5a07997e0ede4b40

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho các đại biểu tham gia và trả lời xuất sắc trong cuộc thi "Rung chuông vàng" tại Hội nghị truyền thông

Thông qua buổi truyền thông, đã trang bị các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng lồng ghép tổ chức các hoạt động cho cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở; các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, người cao tuổi, người có uy tín ở khu dân cư… nâng cao năng lực, sự sáng tạo trong việc giải quyết các tình huống thực tế tại cơ sở. 

z3905182219307da9fceef5b24acf1bf533f7c9f

Đại biểu nam giới trao đổi kỹ năng ứng xử tại Hội nghị

Đồng thời, mỗi cán bộ Hội, cũng như những đại biểu dự Hội nghị sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về "Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình", cũng như trong tuyên truyền vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm". Từ đó, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Dự án 8 nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

z3905182203608e41aae24a9d7753fcedb3070c9

Các đồng chí lãnh đạoTrung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tặng quà cho cháu Hoàng Ngọc Phú Quý – bị bệnh xương thủy tinh và mồ côi bố, thuộc diện hộ nghèo tại xã Tân Phú

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Ban Gia đình xã hội - Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà 2 trẻ em mồ côi là Hoàng Ngọc Phú Quý và Hà Ngọc Tuân tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn.

(Theo: http://phunuvietnam.vn/phu-tho-to-chuc-truyen-thong-nang-cao-kien-thuc-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-tai-2-xa-mien-nui-20221123220053527.htm)
Cùng chuyên mục